Pravidlá ochrany osobných údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov, ako je definovaný v nariadení o všeobecnej ochrane údajov EÚ (GDPR) av príslušnom právnom zákone, ktorý upravuje ochranu osobných údajov, je:

Gibon d.o.o. (internetový obchod Manzara.sk)
Plemljeva 8,
1210 Ljubljana-Šentvid
Tel: +386 (0) 40 850 457

Gibon d.o.o. Manzara.sk portálový manažér sa zaväzuje uchovávať a spracúvať všetky získané osobné údaje v súlade s GDPR a platnou slovinskou legislatívou (zákon o ochrane osobných údajov).

 

Zhromažďovanie osobných údajov

Osobné údaje sa získavajú nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pri objednávaní produktov v online obchode.
 • Pri registrácii používateľského účtu.
 • Pri telefonickej komunikácii so zákazníkom.
 • V osobnej komunikácii s klientom.
 • Pri komunikácii so zákazníkom prostredníctvom e-mailu.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

 

Na účely poskytovania služieb Gibon d.o.o. (online obchod Manzara.sk) zhromažďujú, spracúvajú a ukladajú tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresu a miesto bydliska,
 • emailová adresa,
 • užívateľské meno,
 • heslo v šifrovanej forme,
 • telefónne číslo,
 • ďalšie údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali ako používateľ vo forme na webovej stránke Manzara.sk

 

Kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete pri plnení alebo odoslaní objednávky / požiadavky / registrácie, sú potrebné na spracovanie vašej objednávky a komunikáciu s vami. V prípade, že nám neposkytnete vyššie uvedené kontaktné údaje, Vašu objednávku nebudeme môcť spracovať. Spoločnosť Gibon d.o.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré zadáte ako používateľ našej stránky.

 

Účel zberu a spracovania osobných údajov

Nákup v online obchode:

Na spracovanie objednávky používame osobné údaje. Tieto údaje používame na vystavenie faktúry a spracovanie dodávky. Zadané informácie nepoužívame bez vášho súhlasu v budúcnosti.

Užívateľský účet:

V používateľskom účte ukladáme osobné informácie, pre ktoré získame predchádzajúci súhlas od používateľov. Osobné údaje môžu byť používateľmi zmenené a odstránené kedykoľvek.

E-mail:

Na spracovanie vášho e-mailového kontaktu používame osobné údaje. Zadané informácie nepoužívame bez vášho súhlasu v budúcnosti.

 

Zdieľanie osobných údajov

Zverejňujeme osobné informácie orgánom činným v trestnom konaní a iným vládnym agentúram, ako to vyžaduje zákon alebo ktoré sú potrebné na prevenciu, odhaľovanie alebo stíhanie trestných činov a podvodov.

Zaväzujeme sa nezverejňovať vaše údaje neoprávneným osobám alebo iným osobám na reklamné účely akýmkoľvek spôsobom.

 

Vaše práva

V súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte nasledujúce práva:

Prístup k osobným údajom a ich kopírovanie.

Ak chcete vyplniť alebo opraviť svoje osobné údaje, ak sú neúplné alebo nesprávne.

Ak chcete odstrániť vaše osobné informácie, najmä ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, či boli spracované nelegálne alebo boli spracované na základe vášho súhlasu, ste súhlas odvolali a neexistuje iný právny základ na ich spracovanie.

Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, najmä ak spochybňujete ich presnosť (v období, ktoré nám umožňuje overiť správnosť vašich osobných údajov); ak je spracovanie nezákonné, ste proti zrušeniu vašich osobných údajov; ak uplynula lehota na ukladanie údajov, musíte ich vynútiť vymáhanie právnych nárokov.

Súhlas s upozornením môžete kedykoľvek zrušiť. Pri výkone všetkých vašich práv alebo pri získavaní ďalších informácií sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov, ktorý je Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: info@manzara.si. Vaša žiadosť sa bude posudzovať a odpovedať v súlade s GDPR.

Ak sa domnievate, že vaše práva alebo predpisy o ochrane osobných údajov sú porušené, môžete sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán: Informačný komisár Slovinskej republiky (Zaloška 59, 1000 Ľubľana, tel: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@iprs.si).

 

Obdobie uchovávania osobných údajov

Ak máme váš výslovný súhlas na konkrétny účel liečby, doba uchovávania je: do zrušenia.

Právne spracovanie z článku 6b spracovania GDPR je nevyhnutné na vykonanie zmluvy (retenčné obdobie: 10 rokov) alebo na vykonanie opatrení na žiadosť jednotlivca pred uzatvorením zmluvy (retenčná doba: 5 rokov ).